Porady prawne


poradnaprava.cz

Wynajmowanie mieszkanie to powszechna praktyka, preferowana przede wszystkim przez osoby młode, które w czasie studiów szukają niedrogiej stancji. Nieznajomość danego rynku nieruchomości sprzyja oszustom, którzy ogłaszają się, pobierają zaliczkę i znikają. Właściciele mieszkań na wynajem także chcą dbać o swoje nieruchomości i systematyczne opłacanie rachunków. W związku z tym nikogo już nie dziwi podpisywanie umowy najmu, która zabezpiecza obie strony. Co jednak zrobić, gdy już nie chcemy mieszkać w tym mieszkaniu. Jakie procedury są niezbędne, aby wypowiedzieć umowę najmu zgodnie z prawem?

W każdej umowie dotyczącej wynajęcia nieruchomości podany jest czas udostępnienia nieruchomości, okres wypowiedzenia oraz zobowiązanie do opłacania czynszu i innych opłat eksploatacyjnych. Wszelkie postanowienia wygasają po upływie ważności umowy oraz gdy jedna z strony złoży odpowiednie wypowiedzenie. Przepisy te regulowane są na mocy m.in. ustawy o ochronie praw lokatorów. Dzięki temu właściciel mieszkania nie ma prawa eksmitować lokatorów wedle swojego uznania. Obie strony muszą dostosować się do warunków umowy, nawet gdy jest im to nie na rękę.   

mieszkanie

Jednak w niektórych sytuacjach odstąpienie od umowy odbywa się szybciej. Wynika to najczęściej z łamania podstawowych założeń umowy. Standardowo umowa wypowiadana jest z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Powodem zerwania umowy jest niszczenie przez lokatora najmowanej nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń bez wiedzy właściciela, nieopłacanie czynszu przez co najmniej trzy miesiące. Umowa najmu przestaje również obowiązywać po upływie 30 dni, gdy najemca nie przebywał w nieruchomości od 12 miesięcy. Traktowane jest to jako porzucenie mieszkania.
Wypowiedzenie umowy najmu zawsze należy przygotować w formie pisemnej i opatrzyć uzasadnieniem. Niepodanie powodu stanowi podstawę do podważenia takiego wypowiedzenia, szczególnie gdy występują z nim wynajmujący. Ochrona lokatorów mocno utrudnia przedwczesne zerwanie umowy, zwłaszcza gdy została zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli lokator nie narusza w sposób drastyczny warunków umowy, doprowadzenie do wcześniejszej wyprowadzki może się okazać niewykonalne. Wówczas pozostaje jedynie dochodzenie swych spraw w sądzie poprzez wszczęcie powództwa o opuszczenie mieszkania przez najemców z ważnego powodu. Jednak w tym wypadku nie jest konieczne udowadnianie winy lokatora, może wystarczyć np. chęć szybszej sprzedaży nieruchomości.

Reasumując, wypowiedzenie umowy najmu oznacza pisemne złożenie oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. Musi to nastąpić odpowiednio wcześniej, a wszelkie obowiązki opisane w umowie powinny być spełnione (opłacenie czynszu i rachunków, niezniszczone ściany). Właściciele mieszkań  bardzo rzadko decydują się na umowy bezterminowe, gdyż wtedy wymówienie mieszkania jest bardzo trudne. Najczęściej umowy najmu zawierane są na rok, a po tym czasie ewentualnie przedłużane o kolejne 12 miesięcy.

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Kontakt z właścicielem strony

Kontakt z właścicielem strony

Kontakt z właścicielem strony