Porady prawne


poradnaprava.cz

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?


Nieruchomości mieszkania Rzeszów

Po miesiącach poszukiwania, kilkudziesięciu wizytacjach w różnych mieszkaniach i długich negocjacjach udało się uzyskać odpowiednią cenę za nieruchomość na rynku wtórnym i można przystąpić do finalizacji transakcji. Zakup mieszkania jest już w zasięgu ręki. Pozostaje bowiem tylko popisanie umowy kupna-sprzedaży. Zanim jednak do tego dojdzie trzeba zawrzeć umowę przedwstępną, która w pewnym stopniu jest gwarancją do czasu opuszczenia mieszkania przez poprzedniego właściciela. A także daje czas na przygotowanie odpowiedniej kwoty, może to być gotówką lub kredyt bankowy. Umowa przedwstępna w przeciwieństwie do umowy właściwiej nie jest sporządzana w formie aktu notarialnego. Jest to standardowa umowa cywilnoprawna.

Najważniejsze jest przed podpisaniem dokumentów, aby sprawdzić czy osoba, która podaje się za właściciela nieruchomości faktycznie nim jest. W tym celu należy poprosić o akt notarialny świadczący o własności oraz o numer księgi wieczystej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zadłużenie mieszkania. W bardziej skomplikowanych sytuacjach, np. mieszkanie otrzymane w spadku, potrzebne może być orzeczenie sądu. Po dokładnym sprawdzeniu sytuacji i przygotowaniu dokumentów można podpisać umowę przedwstępną. Oczywiście może być ona sporządzona w formie aktu notarialnego, nie jest to jednak wymóg. Ponadto generuje to kolejne koszty.

mieszkanie w kamienicy

Jednak podpisując umowę u notariusza obie strony będą dokładniej sprawdzone, co daje poczucie większego bezpieczeństwa. W przypadku umowy cywilnoprawnej po wycofaniu się właściciela żądać można włączenie wpłaconego zadatku, mieszkanie jednak nie jest naszą własnością i nie będzie mieć do niego żadnych praw. W każdej umowie przedwstępnej muszą znaleźć się określone zapisy, czyli cena nieruchomości, forma przekazania zadatku, czas na udostępnienie mieszkania. Warto też dopisać co wchodzi w skład nieruchomości – garaż, balkon, piwnica itd. Niezbędne jest również oświadczenie o niezaleganiu z opłatami, prawidłowym działaniu wszystkich instalacji oraz nienaruszonym stanie elewacji. Jeżeli na stanie pozostają sprzęty oraz meble należy to zawrzeć w aneksie do umowy.

Mieszkanie obciążone hipoteką powinno być opisane w umowie bardzo szczegółowo – nazwa banku, wysokość hipoteki, termin spłacenia kredytu. Można też dokonać spłaty hipoteki poprzez środki na zakup samej nieruchomości. Wtedy po wpłaceniu należności, sprzedający musi przedstawić zaświadczenie o spłacie i oświadczenie, dzięki któremu mieszkania zostanie wykreślone z hipoteki. Ostateczną umowę zawsze podpisuje się w obecności notariusza, który jej warunki odczytuje na głos. W umowie podana jest data wpłacenia należności oraz termin przekazania nieruchomości nowemu właścicielowi. Przy odbiorze mieszkania należy pamiętać o spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym trzeba podać stan liczników gazu, prądu , wody oraz prawidłowe ich zabezpieczenie w postaci plomb. Od tego momentu stajemy się prawowitymi właścicielami mieszkania i możemy cieszyć się z udanej inwestycji. 

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Kontakt z właścicielem strony

Kontakt z właścicielem strony

Kontakt z właścicielem strony