Porady prawne


poradnaprava.cz

Odstąpienie od umowy deweloperskiej


mieszkania kalisz Mieszkania na sprzedaż Zabrze

Dokonaliśmy wyboru mieszkania z rynku pierwotnego i z entuzjazmem oczekujemy finalizacji podpisanej umowy. Niestety szereg czynników ma wpływ na ostateczny finał inwestycji na rynku nieruchomości. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje (utrata pracy, śmierć członka rodziny), kiedy mimo popisanej umowy z deweloperem zmuszeni jesteśmy odstąpić do umowy. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić taką procedurę? Aby odbyło się to w spokojnej atmosferze i nie generowało dodatkowych kosztów, trzeba dokładnie poznać obowiązki nabywcy. Szczegóły dotyczące procesu zakupu nieruchomości z rynku deweloperskiego oraz warunków rezygnacji szukać trzeba w ustawie deweloperskiej.

Kiedy można zrezygnować z umowy?

Każdy ma prawo zrezygnować z umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania, jeśli w umowie brakuje elementów niezbędnych według ustawy deweloperskiej lub pojawiły się w niej informacje niezgodne z załącznikami i prospektem. Niedostarczenie prospektu informacyjnego oraz załączników również stanowi powód odstąpienia od umowy deweloperskiej. Tak samo jak nieprzeniesienie praw własności na klienta we właściwym terminie. Każdy z podanych powodów w świetle prawa oznacza, że umowa uznawana jest za niezawartą, a wtedy klient nie ponosi żadnych kosztów po odstąpieniu od umowy. Natomiast jakiekolwiek pieniądze, jakie zostały wpłacone muszą być zwrócone. Sprawa zostaje zakończona po złożeniu pisemnego oświadczenia, poświadczonego przez notariusza.

Kiedy wycofać się może deweloper?

Z podpisanej umowy zrezygnować może też deweloper. Ma do tego prawo, jeżeli klient mimo wezwania do zapłaty nie dokonał płatności. Odstąpienie od umowy możliwe jest również wtedy, gdy klient nie pojawił się na odbiorze nieruchomości lub podczas podpisywania aktu notarialnego, które miało skutkować przeniesieniem własności. Wyjątkiem w obu sytuacjach są tylko zdarzenia losowe. Zanim dojdzie do ostatecznej rezygnacji z umowy deweloperskiej, niezbędne jest uzyskanie od klienta zgody na usunięcie z księgi wieczystej roszczenia o przekazanie własności.

Obie strony mogą dojść do porozumienia i zrezygnować z umowy, składając odpowiednie oświadczenia potwierdzone notarialne. Wówczas, gdy na rachunku powierniczym są już pewne środki finansowe, należy zgłosić się do banku o podział całej kwoty. O sposobie rozdzielenia pieniędzy decydują obie strony, deweloper nie ma prawa żądać wyższej sumy.  Jeżeli jednak to jedna z stron umowy deweloperskiej decyduje się odstąpić od umowy z indywidualnych pobudek, musi się liczyć z karami finansowymi, które nigdy nie są niskie. W każdej umowie deweloperskie zapisane jest co grozi nabywcy za zrezygnowanie z umowy. Podobne zasady dotyczą dewelopera. Może to być procent od wartości mieszkania. Taki więc zerwanie tego typu umowy wiążę się z dużymi kosztami, dlatego warto dokładnie przemyśleć zakup nieruchomości i wycofać się jeszcze pod złożeniem podpisu.

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa z deweloperem?

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Jak sporządzić umowę kupna mieszkania z rynku wtórnego?

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Co to jest księga wieczysta i czemu służy

Kontakt z właścicielem strony

Kontakt z właścicielem strony

Kontakt z właścicielem strony